• תוך כדי עיבוד החומר הנלמד בבית הספר מתבצע תהליך הפנמה של האסטרטגיות השונות לקראת יישומן במבחנים.
  • התלמיד ירכוש מיומנויות תכנון זמן "בשטח" לפני הבחינות ובמהלכן.
  • לאחר הבחינות תתבצע בקרה על תהליך העבודה בזמן הבחינה, בדיקת התוצאות והפקת לקחים לקראת המבחנים הבאים.
  • גם לפני בחינות בגרות ומתכונות ניתן לקיים "מרתון" במשך מס' שעות למעבר וסיכום כל החומר לקראת הבחינות.
  • התכוננות לבחינה כוללת גם דרכי התמודדות עם חרדה ואובדן זיכרון בעת המבחן.