• עקרונות לניהול זמן יעיל

גיבוש ההבנה שהתלמיד הוא האחראי על הזמן.
לימוד ויישום של כלים ושיטות לניהול זמן – תכנון יומי, שבועי וחודשי, המשלב מטלות, מבחנים, חוגים ופנאי.
תכנון ההתנהלות בראייה כללית, על פי סדרי חשיבות ודחיפות.

– דוגמא לכלי בו נשתמש במסגרת ניהול הזמן, הנקרא: "טבלת חשוב- דחוף"  זהו כלי המסייע בקביעת סדרי עדיפויות תוך אבחנה בין דברים ש"דחוף"  לעשותם או "פחות דחוף", "דברים חשובים"  או "פחות חשובים" . לעיתים דברים שחשובים לנו הם למעשה לא דחופים, אף שחשנו כי בעצם היותם חשובים בעינינו  הם גם מאוד דחופים. חשוב ללמוד להבדיל בין דחוף לבין חשוב ולדעת לתת את העדיפות הנכונה לכל פעילות.

  • פעולות חשובות ודחופות

 אלו פעולות שחשיבותן רבה יש לדרגן בעדיפות עליונה בסדר היום. אלו משימות שחייבות להתבצע עכשיו.

  • פעולות חשובות ולא דחופות

אלו פעולות ברמת חשיבות שנייה. עליך לעשות את הפעולות, אך לא בהכרח מיד.

  • פעולות דחופות ופחות חשובות

פעולות שהינן דחופות וגם חשובות, אך אם נבדוק לעומק, הן נותנות הרגשה שיש לבצען בדחיפות, אך הן לא באמת חשובות. לכן, אסור לתת להן להפריע בביצוע המטלות החשובות באמת. אם יש לכם אפשרות עשו את הפעולות ואם לא, דחו אותן למועד אחר.

  • פעולות פחות חשובות ולא דחופות

פעולות אלו לא דחופות, פעולות אלו מפריעות לכם להתרכז בעיקר. עשו אותן רק כאשר זמנכם פנוי לחלוטין עבורם.