הבנת המטלות הבית-ספריות, השאלות בשיעורי הבית ובמבחנים ע"י פירוקן לגורמים והבנת מהותן.  

כלים בסיסיים לפיצוח שאלות

שאלות המסייעות בתהליך פיצוח השאלה

  • מה מבנה השאלה?
  • מה דורשים ממני בשאלה?
  • איזה מידע בגוף השאלה עשוי לסייע בבניית התשובה, הדגשת עובדות ונתונים המופיעים בשאלה ורלוונטיים לתשובה.
  • מה עוד עשוי לסייע בתכנון התשובה ? מה עוד ידוע לי, שעשוי לעזור להשיב לשאלה? עובדות, מושגים ועקרונות מדעיים רלוונטיים.
  • ישנן עוד עצות וכלים בכדי לענות תשובה נכונה ומלאה עליהן נעבור בשיעורים.

.