• שיפור מיומנויות הקריאה

למידת מיומנויות הקריאה מבוססת על הקניית כלים של קריאה מעמיקה וניתוח טקסט נכון. מטרתו של תהליך השיפור היא הפקת הידע הנדרש, כך שיהיה זכיר ללומד ויאפשר לו הבנה יסודית.

תהליך הלמידה כולל את השלבים הבאים:

• שלב טרום קריאה – יחד עם התלמיד נלמד לאפיין את כותרת הטקסט ותתי-הכותרות בגוף הטקסט, נלמד לזהות מילים חשובות ומילים מודגשות, נזהה תרשימים מפות תמונות, ועוד.
• שלב אפיון הטקסט – יחד נאפיין את תעודת הזהות של הטקסט ונחבר לידע קודם דרך שאילת שאלות ופיתוח השערות לגביי מה עשוי להיות כתוב בטקסט.
• שלב הקריאה המעמיקה – בשלב זה ילמד התלמיד לזהות עיקר וטפל בטקסט ולהבחין ביניהם. לאחר סימון העיקר, התלמיד יבצע בקרה עצמית ויוכל למצות ולהבין את העיקר בטקסט הכתוב.
• שלב סיכום התוכן ומיפוי הטקסט- בשלב זה לומד התלמיד לסכם בנקודות לצד הטקסט את תוכנו, בדגש על סדר וארגון. בשלב האחרון מבצע התלמיד מיפוי (תרשים זרימה של הטקסט) של החומר לצורך סיכומו והבנה מיטבית שלו.

• שיפור מיומנויות הכתיבה

תחילת הלימוד נעשית על ידי שבירת מחסום הכתיבה לשם בניית תחושת מסוגלות.
לימוד תהליך הכתיבה נעשה תוך כדי התנסות בכתיבה, כתהליך של העברת רעיונות ומחשבות אסוציאטיביות לטקסט מובנה וברור לנמען.
שלבים בתהליך הכתיבה
• שלב התכנון: העלאת רעיונות וארגונם
העלאת רעיונות, למשל בדרך של הצגת שאלות, בשמש אסוציאציות או בכתיבה חופשית.
ארגון הרעיונות על פי סיווגם לתתי-נושאים וסידורם במבנה בעל סדר הגיוני וברור. התיחסות לסוגי טקסטים שונים כנדרש מהמשימה המוטלת על התלמיד.
• שלב כתיבת הטקסט ופיתוחו
ניסוח הרעיונות והרחבתם, פיתוח וגיבוש תתי-הנושאים בדגש על כמות שווה ביניהם. יצירת לכידות ושימוש במילות קישור בין המשפטים והפסקאות. לכל אורך תהליך הכתיבה נלמד נושא הניסוח במשלב לשוני גבוה.

שלב בקרת הטקסט
קריאה ביקורתית של הטקסט על ידי התלמיד והכנסת שינויים לצורך שיפורו. בחינת המבנה וסדר המשפטים, הוספה והשמטה של רעיונות לפי הצורך. שיפור הניסוח וליטוש הטקסט.