• שיפור מיומנויות סינגור עצמי ( לפי פרופ' לאה קוזמנסקי)

תלמידים עם לקויות למידה נדרשים פעמים רבות להסביר לסובבים אותם, ובפרט לצוות הלימודי, את קשייהם ואת הצורך שלהם בהתאמות. כדי להימנע ממצבי בושה, תסכול, כעס, חוסר אונים, אימפולסיביות, קשיי תקשורת והמנעות, יש צורך לתת להם כלים להתמודדות בסיטואציות שונות תוך משא ומתן.
הקניית המיומנויות של הסינגור העצמי כוללת:
• הבאה למודעות התלמיד של הקושי ותחומי החוזק
• הכרת הצרכים וההתאמות הנחוצים לו, הזכויות והאחריות שלו
• מודעות למחסומים שעלולים להפריע לו בסינגור עצמי
• הצבת יעדים ותיכנון השגתם
• הכרת רשת התמיכה ושימוש בה.
• סימולציות למצבי דיאלוג ומשא ומתן, תוך הבנת הצד שעומד מולו.