שיפור מיומנויות כתיבה וקריאה

למידת מיומנויות הקריאה מבוססת על הקניית כלים של קריאה מעמיקה וניתוח טקסט נכון. בכתיבה תחילת הלימוד נעשית על ידי שבירת מחסום הכתיבה לשם בניית תחושת מסוגלות.

כלים ושיטות לניהול זמן

גיבוש ההבנה שהתלמיד הוא האחראי על הזמן. לימוד ויישום של כלים ושיטות לניהול זמן – תכנון יומי, שבועי וחודשי, המשלב מטלות, מבחנים, חוגים ופנאי. תכנון ההתנהלות בראייה כללית, על פי סדרי חשיבות ודחיפות.

אסטרטגיות לשיפור הזיכרון

איתור נקודות התורפה בזכירה של מידע. לימוד ויישום שיטות לשיפור הזיכרון. פעולת הזכירה מורכבת משלשה מרכיבים שלב קליטת המידע, שלב אחסון המידע לטווח הארוך שלב הפלט.


פירוק שאלות ותכנון תשובות

הבנת המטלות הבית-ספריות, השאלות בשיעורי הבית ובמבחנים ע"י פירוקן לגורמים והבנת מהותן. תכנון התשובה מתבסס על פירוק השאלה וכתיבת העיקר בנקודות. מיומנויות אלה יאפשרו לתלמיד הבנה של הנדרש ממנו וכיצד להתארגן ולבצע את המטלה כראוי.

שיפור מיומנויות סנגור עצמי

תלמידים עם לקויות למידה נדרשים פעמים רבות להסביר לסובבים אותם, ובפרט לצוות הלימודי, את קשייהם ואת הצורך שלהם בהתאמות. כדי להימנע ממצבי בושה, תסכול, כעס, חוסר אונים, אימפולסיביות, קשיי תקשורת יש צורך לתת להם כלים להתמודדות בסיטואציות שונות תוך משא ומתן.

הכנה למבחנים ובחינות בגרות

תוך כדי עיבוד החומר הנלמד בבית הספר מתבצע תהליך הפנמה של האסטרטגיות השונות לקראת יישומן במבחנים. ההתכוננות לבחינה כוללת גם דרכי התמודדות עם חרדה ואובדן זיכרון בעת המבחן. לפני בחינות בגרות ומתכונות ניתן לקיים "מרתון" במשך מס' שעות לסיכום כל החומר לקראת הבחינות.